"Een grote droom begint meestal klein"

Policy

Algemeen

Alle foto's van de modellen zijn van auto's uit onze prive collectie, en zijn bedoeld om te laten zien om welk type en kleur auto het gaat. Hierdoor kunnen foto's afwijken van het geleverde model.

Alle foto's op de site zijn eigendom van JMBmodels, of JMBmodels heeft toestemming van de eigenaar om de foto's te mogen gebruiken. Gebruik van de foto's van deze site is alleen toegestaan als er toestemming is gevraagd aan JMBmodels.

JMBmodels zal geen privacy gevoelige informatie doorgeven aan derden. ( zoals e-mail of verzendadressen )

De modellen die JMBmodels levert zijn nieuw en in verzegelde doos, echter ivm kwaliteits problemen worden alle GMP en BBR resin modellen geopend en gecontroleerd op defecten, dit om goede kwaliteit van leveren te kunnen garanderen.

Alle genoemde prijzen op de site zijn inclusief BTW 21% BTW.

Modellen die nog niet leverbaar zijn kunnen gereserveerd ( Pre-order ) worden de vermelde prijzen bij deze te reserveren modellen zijn echter altijd onder voorbehoud tot het model daadwerkelijk geleverd kan worden, prijzen zijn sterk afhankelijk van de Dollarkoers.
De bij het artikel vermelde data zoals kleur/levertijd/aantallen van gelimiteerde oplage's/etc. zijn gegevens die wij doorkrijgen van de betreffende leverancier, er kunnen hier geen enkele rechten aan worden ontleend.
Pre-order levertijden kunnen varrieren tussen 1 en 24 maanden.

Reserveren van modellen kan vaak met korting informeer naar de mogelijkheden.

Alle genoemde prijzen op de site zijn exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld.


Betalingen

Betaling kan op 4 manieren :

  •     contant bij afhalen
  •     vooruit op onze bankrekening
  •     via iDeal
  •     met Paypal,

Echter Paypal berekend ons kosten voor de transactie, deze kosten moeten wij helaas ook doorberekenen.

Paypal kosten zijn als volgt :
tot € 100,-  > € 3,75
tot € 200,-  > € 7,15
tot € 300,-  > € 10,55

 

Afhalen/verzenden :

Modellen kunnen op afspraak worden afgehaald :
In Volendam of in Alphen a/d Rijn ( beide alleen op afspraak )

Natuurlijk kunnen de modellen ook verzonden worden kosten hiervoor zijn: 

1:18 & 1:12 modellen
alle bestellingen boven de € 200,- worden gratis verstuurd.
alles onder dit bedrag : NL € 8,- naar BE € 12,50

1:43 modellen
ongeacht het aantal binnen NL € 8,- naar BE € 12,50

JMBmodels verstuurt de modellen met UPS pakket dienst, die de pakketten altijd binnen 24 uur bezorgd. ( in NL )
Pakketten zijn voorzien van een trackingnummer, dit trackingnummer wordt door UPS naar u toegemaild zodra het pakket vertrekt. Deze pakketten zijn verzekerd tot een waarde van 500,-

JMBmodels draagt zorg voor het correct inpakken van de modellen echter mocht het toch voorkomen dat een pakket beschadigd aankomt, neem dan altijd foto's om dit aan te tonen. Als er schade is aan het model moet dit binnen 5 werkdagen gemeld worden om de schade te kunnen verhalen bij de transporteur.

Ook als een model beschadigd uit de doos komt moet dit binnen 5 werkdagen liefst met foto's gemeld worden, zodat wij dit kunnen aanmelden bij de desbetreffende leverancier/fabrikant.  Dit omdat wij dan ook deze schade kunnen verhalen. JMBmodels zal zo snel mogelijk beschadigde modellen vervangen ( mits dit mogelijk is )

Mocht vervangen niet mogelijk zijn zal het betaalde bedrag worden terug gestort op uw bankrekening.

Kosten voor het terugsturen van modellen worden niet vergoed.

Modellen kunnen in princiepe niet omgeruild worden, echter mocht er hier toch een goede reden voor zijn, dan zijn modellen alleen te ruilen voor een ander model niet voor contant geld, de gemaakte verzendkosten vallen hier niet onder.
Modellen die speciaal voor u zijn besteld kunnen niet worden geruild of geretouneerd worden, behalve in geval van schade,
zie bovenstaande punten.

Mocht een pakket niet aankomen zal JMBmodels zijn uiterste best doen om zo snel mogelijk het model alsnog geleverd te krijgen ( of eventueel te vervangen als dit mogelijk is ). Mocht UPS echter aantonen dat het pakket wel geleverd is ( zij tonen dan een handtekening voor ontvangst ) kan JMBmodels hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.


General
 
All photographs of the modelcars shown are from our private collection, and are intended to show the type and color of the car in question. Therefor the actual supplied model can be different.

All photos on this site are property of JMBmodels, or JMBmodels has the owner's permission to use the photos.
Using the photographs of this site is only allowed if permission is asked JMBmodels. 

JMBmodels will not provide sensitive information to third parties. (Such as Mail or shipping addresses)

The models JMBmodels supplies are new and in sealed box. However, because of quality problems all GMP and BBR resin models are opened and checked for defects, this in order to guarantee good quality goods. 

All prices listed on the site include 21% VAT.

All prices are exclusive shipping unless stated different

Models that are not yet available can be Pre-ordered, the listed Pre-order price of these models are not fixed untill the model can actually can be delivered, prices are highly dependent on the dollar exchange rate.
All reported data concerning colour/delivery dates/numbers of limitation/etc. are given to us by the manufacturer in question,
no rights can be obtained from these data.
Delivery times of pre-orders can vary from 1 to 24 months.

Most models can be reserved with discount please ask us for the possibilities

Payments

Payment can be in four ways:

  •     cash on pickup
  •     forward to our bank account
  •     iDeal
  •     Paypal

However, Paypal charges us for each transaction, therefor unfortunately we have to ask for a fee to cover these expenses.  Paypal fees are as follows:
to € 100, -> € 3.75
to € 200, -> € 7.15
to € 300, -> € 10.55


Pickup / shipping

Models can be collected by appointment:
in Volendam or Alphen a/d Rijn (both by appointment only)

Of course, the models can also be shipped. Shipping costs are:
1:18 & 1:12 models
all orders above a value of € 200,- are shipped free of charge
all models below this : NL € 8,- to Belgium € 12.50

1:43 models
regardless of the number NL € 8,- to Belgium € 12.50
all other country's shipping fee on request.

JMBmodels ships with UPS parcel service  that guarantees delivery within 24 hours. (NL)
Packages include a trackingnumber. This trackingnumber will be emailed to you once the package leaves.
These packages are insured up to a value of  € 500, -

JMBmodels will ensure the proper packing of the models, however accidents can hapen during shippment, if the packege arrives damaged, always pictures to prove this. If there is damage to the model this must be reported within 5 days to claim this from the carrier. If the package is in good order but the model inside is damaged this also must be reported within 5 days preferably with photos, so we can claim on to the relevant supplier / manufacturer.
This is because we are therefore able to recover such damages.

JMBmodels will replace damaged models as soon as possible (if possible) Should it not be possible to replace the model the amount paid will be refunded your bank account.

Shipping costs for returning models are not reimbursed.

In Principal Models cannot be exchanged, but if there is a good reason for it, then models can only be exchanged for another model not for cash. The shipping costs are not included.
Models that are specially ordered on request can not be returnd for any reason, exept if model arrives damaged see above points.

Should a package somehow not arrive on it's location, JMBmodels will do its very best to sort out what has happend, if the package indeed is lost the models will be replaced as soon as possible( if possible, if not the purcase amount will be credited )

If however UPS demonstrates that the package has been delivered ( they have to show a signature for delivery ) JMBmodels can not be held liable.